lørdag den 6. august 2011

En kommentar til Fibiger Nørfelt

Prof. Ulrik Spang-Hanssen

EN KOMMENTAR TIL FIBIGER NØRFELT

Vedr. Henrik Fibiger Nørfelts artikel "Det Danske Orgelselskab 1970-2010" i tidsskriftet "Orglet"s A-nummer fra juli 2011

lørdag den 16. juli 2011

L'Orgue Mystique - Charles Tournemire - Adrian Gunning, orgel

Lars Rosenlund Nørremark

AnmeldelseDigitale orgler - nogle reflektioner

Flemming Chr. Hansen

DIGITALE ORGLER
- NOGLE REFLEKTIONERDe digitale orgler har nu været en del af orgellandskabet i Danmark i nogle år, men hvordan går det med dem? Flemming Chr. Hansen, organist ved Sakskøbing Kirke og dermed daglig bruger af et stort Allen-orgel, reflekterer over fordele og ulemper ved de digitale instrumenter og kigger lidt i krystalkuglen vedr. pibeorgler og -orgelbyggeres fremtid.


Download artikel

mandag den 28. februar 2011

Interview med Jens Christensen

Henrik Sørensen

Samtale med Jens Christensen fra Marcussen & Søn


Navnet på et dansk orgelbyggerfirma står på tusindvis af orgler både i Danmark og i en lang række andre lande. Dansk orgelbygning er både i ind- og udland kendt for sit gedigne håndværk, men i nogle kredse også berygtet for lidt rigeligt “dogmatisk orgelbevægelse”. Er det et rimeligt skudsmål, eller har de danske orgelbyggere sat det store ror i søen for at vende skuden i en ny retning? Er vi allerede midt i en ny stilepoke? Det kunne være interessant at få belyst gennem samtaler med de relativt få personer i Danmark der bygger og intonerer orgler. Man fristes til at spørge om de i dag inddrager alle tiders erfaringer for at skabe det bedst mulige, både teknisk og klangligt. Det kunne jo være orgelbevægelsens indflydelse på dansk orgelbygning, set i et lidt længere perspektiv.

Download artikel

fredag den 11. februar 2011

Dansk Orgelmesse

Flemming Chr. Hansen, Bjarne Hersbo, Mikkel Andreassen og Lasse Toft Eriksen

Dansk orgelmesse

Igennem mange år har organisten ved Sct. Johannes Kirke i Herning, Bjarne Hersbo, én gang årligt inviteret 3 komponerende organister til at skrive et værk af ca. 15 minutters varighed. Han skrev også selv hvert år et værk af samme størrelse, og de fire værker uropførtes så ved en såkaldt Autograf-koncert, hvor hver komponist spillede sit eget værk. Sidste år meddelte han, at han nu ikke længere ville arrangere denne type koncerter, og ideen blev derfor taget op af organisten ved Treenighedskirken i Esbjerg, Lasse Toft Eriksen. Han inviterede Mikkel Andreassen og undertegnede samt - for at sikre "arvefølgen" - Bjarne Hersbo til at deltage i et Autograf-projekt i sin kirke. Konceptet fik en mindre opstramning, idet de fire komponister tilsammen skulle skrive en orgelmesse med de fire kendte led Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei - alle baseret på melodier fra den gamle messe "Orbis factor". Desuden skulle værkerne kun vare omkring 10 minutter (hvilket komponisterne havde lidt svært ved at holde sig til, skulle det vise sig). Resultatet blev 4 temmelig forskellige værker med 3-6 satser hver, som tilsammen udgjorde Dansk orgelmesse, som blev uropført i Treenighedskirken d. 4. oktober 2010 - igen spillede hver komponist sin egen musik - og noderne til værket blev udgivet på forlaget Mixtur allerede i november 2010. Det kan købes igennem Aarhus Musik.

Værket er siden blevet opført ved en koncert i Sakskøbing d. 30. januar 2011, hvor jeg selv spillede det hele. Mp3-filer af denne koncertopførelse kan høres her på siden.Ved uropførelsen havde de fire komponister skrevet noter til hver deres del af “Dansk orgelmesse”.
/Flemming Chr. Hansen