tirsdag den 9. november 2010

Geert Christensen - Glæden ved at give koncert

Geert Christensen

Glæden ved at give koncert

Efter at have gået til orgelkoncerter gennem mange år, har jeg lyst til at provokere en smule!
Altså, jeg elsker orgelmusik og undrer mig over at ikke flere har den samme oplevelse. Enten hører jeg til de få udvalgte, eller også må der være noget andet. Dette har jeg gransket lidt og endda foretaget mig visse overvejelser.

Hvis så få som jeg bryder mig om orgelmusik, hvorfor er instrumentet så kommet ind i kirken? Det kunne vel ligeså godt have været en trompetist, guitarist, pianist eller blot et kor, der skulle lede menigheden?
Antagelse; Der må have været en musikalsk betonet lyst til dette instrument.

Når jeg spørger venner og bekendte om hvorfor de ikke lytter til orgelmusik, er det generelle svar, ”fordi det minder om kirke”, ”det minder om begravelse”, ”det er bare larm” og den helt uskyldige og positive ”det har jeg egentlig ikke tænkt over!”.
Antagelse; Manglende kendskab og holdninger inspirerer ikke til nærmere bekendtskab.

Kirkens langsomme ”forfald” har nok også kostet orgelfans af den simple grund, at færre går i kirke og derfor ikke opnår den fortrolighed med instrumentet som musikken kræver. Tænk blot få år tilbage, hvor Matthison-Hansen kunne fylde Roskilde Domkirke til hver koncert! Ja, der var endda indsat ekstra tog fra København, for at transportere orgelfans til koncert i Roskilde.

Når jeg i dag er til koncert, sidder de samme 15-20 stykker der hver gang.

Det er synd for os, men værst for organisten, den stakkel, der har øvet og øvet og tænkt og tænkt over hvad der skulle spilles af nye spændende ting i forhold til sidste koncert, hvor der kun kom 12…

OK, så lad os komme i gang! Lad os markedsføre orglet som koncertinstrument. Markedsføre på alle tangenter.

1. Organisten må være indstillet på at være udadvendt. Tal med menigheden, skriv artikler i avisen, giv interview i lokalradio osv.

2. Åbn orglet som arbejdsplads for alle interesserede. Markedsfør ”åben orgeldag” en aften hver måned, hvor alle kan komme og se orglet, høre om opbygningen og prøve selv at spille. Spil lidt iøre fængende og bring dig selv ned på gulvet til dine kommende koncertgængere.

3. Opbyg dine koncerter som en dialog med dit publikum. Præsenter hvert nummer og fortæl om komponisten og meningen med værket eller oplevelsen med værket. Fremhæv brudstykker af nummeret inden du spiller hele sammenhængen, så publikum kan fange lidt af det du vil.

4. Når vi går til orgelkoncert går vi ikke i kirke! Når vi går i kirke går vi ikke til orgelkoncert! Så når du giver orgelkoncert, er det en koncertstemning vi vil have og ikke andet. Vend bænkene om eller sæt stole ind, så vi kigger på orglet og ikke på korset.

5. Markedsfør dine koncerter i avis, radio og TV. Hvis ikke du selv kan, så få en professionel til at hjælpe.


6. Uddel et spørgeskema i forbindelse med koncerten og lad dine tilhørere komme med ønsker til en kommende koncert.

7. Sørg for at orglet er stemt!

8. Server en kop kaffe bagefter eller midtvejs, så vi kan mødes og snakke om musikken.

9. Osv. Osv.

Jeg ved det er svært og at det kan virke poppet, men tiden har ændret sig og ligeledes må organisten. Er der interesse for instrumentet vil det overleve, ellers bliver det en dag en helt anden situation som ingen tør tænke på. Vi mangler måske nogle frontløbere som de 4 tenorer, der efter rigtige operakenderes mening, gjorde opera populært med billige virkemidler og i bedste popstil. Men det virkede!

Og så får man glæden ved at give koncert.

onsdag den 3. november 2010

Anders Grankvist Schou - Firhændig orgelmusik

Anders Grankvist Schou

Firhændig orgelmusik

Foreliggende artikel er skrevet i forbindelse med en kandidatopgave ved Det Jyske Musikkonservatorium i studieåret 2009/2010. Artiklen er skrevet for at udbrede kendskabet til firhændig orgelmusik, og fordi der generelt mangler litteratur om denne ganske unikke instrumentbesætning. Jeg har givet en historisk, geografisk og repertoiremæssig gennemgang af emnet, og derudover har jeg forsøgt at lave en analyse af, hvad man nu og tidligere har kunnet bruge den firhændige orgelmusik til – er det for sjov eller alvor?

mandag den 1. november 2010

Prof. Ulrik Spang-Hanssen - Om at genoplive en dinosaurus

Prof. Ulrik Spang-Hanssen

Om at genoplive en dinosaurus
- En artikel om det nye Klais-orgel i Symfonisk Sal i Musikhuset Aarhus

Der er blevet talt meget om koncertsalsorgler i Danmark i den senere tid, og med god grund. Ikke mindst Van den Heuvel-orglet i DR’s koncertsal er blevet meget omtalt og omdiskuteret. Alle er enige om, at et koncertsalsorgel er noget andet end et kirkeorgel, men hvad er det lige præcis, sådan et skal kunne, som kirkeorgler ikke nødvendigvis kan? Og hvordan opnår man det? Denne artikel argumenterer for Århus-projektets valg af orgelstil og størrelse, og for at projektets vellykkede udfald ikke mindst skyldes – tro det eller lad være – pengemangel!