søndag den 31. oktober 2010

Flemming Chr. Hansen - L´orgue Mystique i en dansk højmesse

Flemming Chr. Hansen

L´orgue Mystique i en dansk højmesse

Charles Tournemire (1870-1939) er en af de mest spændende komponister i den franske symfoniske orgeltradition. Hos ham hører man både inspiration fra den store mester, Cèsar Franck, og en slags forudanelser om Olivier Messiaen - den klare musikalske afhængighed af en bestemt orgeltype, det franske symfoniske orgel, som vi kender det fra Cavaillé-Coll, peger tilbage på Franck, mens den til tider yderst meditative indfaldsvinkel til musikken peger frem mod Messiaen. I dette blogindlæg skal det handle om Tournemires kæmpeværk L´orgue mystique fra 1930´erne og om denne i grunden katolske musiks anvendelsesmuligheder i en dansk, folkekirkelig gudstjeneste-sammenhæng.

Prof. Ulrik Spang-Hanssen - 40 års orgeludvikling

Prof. Ulrik Spang-Hanssen

40 års orgeludvikling - med udblik til udlandet og indblik i indlandet


Den efterfølgende tekst er en efterbehandlet version af et foredrag, der skulle have været holdt i Skt. Johannes Kirke i Herning i anledning af Det Danske Orgelselskabs 40 års jubilæum. Det blev det ikke, hvilket skyldtes at der slet ikke var tilmeldte nok til, at DDO mente, at det var forsvarligt at afvikle arrangementet. Det kan i sig selv vække nogen bekymring, at man i et land, hvor de ikke færre end 3 (tre) kirkemusikerforeninger kan mønstre et efter landets størrelse meget betydeligt medlemstal, ikke kan samle fornøden tilslutning til et arrangement, der handler specielt om vores allesammens hovedinstrument, orglet. Det kunne forlede en til at tro, at de danske kirkemusikere fortrinsvis interesserer sig for nye overenskomster, pointberegning til børnekoret, og ledsagesatser, og at den rent orgelfaglige interesse fortrinsvis er et anliggende for orgelbyggerierne og konservatoriernes orgelfaggrupper, som jeg skriver nedenfor. DDO er ganske vist også nævnt, men kunne synes at være en ikke helt lebendig organisation i øjeblikket.

VELKOMMEN TIL ORGELFORUM.DK

Ved Ulrik Spang-Hanssen, orgelprofessor ved Det Jyske Musikkonservatorium

Orgelforum.dk er et site, der henvender sig til alle, der interesserer sig for orgelspil, orgelmusik og orgelbygning og disse ædle kunstarters situation i dag. Det er tænkt som et supplement, ikke en konkurrent til tidsskrifter som Organistbladet, PO-bladet og Orglet. Der er nemlig flere ting, som en internetside kan, som et trykt tidsskrift ikke kan. Vi kan reagere hurtigere, da afstanden mellem afsender og slutbruger er på ganske få sekunder; vi er ikke hæmmede af pladshensyn, da internettet er uendeligt, så vi kan bringe artikler, der er så lange og nørdede og rigt illustrerede, som vi har lyst til, og som nogen gider skrive dem, og endelig så kan vi lægge lydfiler og videoer ud, hvad trykte medier af indlysende grunde ikke kan. Endvidere kan en hjemmeside gøres interaktiv, så læserne i høj grad kan være med til at bestemme indholdet. Vi vil hilse alle indlæg og artikler velkommen.

Vi har tænkt os at benytte os rigeligt af alle disse muligheder. ”Vi” er en gruppe af orgellærere ved Det Jyske Musikkonservatorium. Det betyder blot, at vi har taget initiativet, ikke at andre ikke kan komme til orde, selvom vi naturligvis ikke agter at holde os tilbage fra hæmningsløst at promovere vore egne aktiviteter og meninger! Vi vil meget gerne være med til at åbne nogle debatter, der trænger til at blive ført: hvordan har dansk orgelbygning det i 2010? Hvorfor vil de ikke høre på orgelmusik ude i kirkerne mere? Og er det i det hele taget rigtigt, at de ikke vil det? Hvordan er det med den nye overenskomst – altså i virkeligheden, sådan helt ærligt? Hvorfor er der et stigende antal nyuddannede højt kvalificerede organister, der helt eller delvist kvitter branchen efter få år? De spændende emner står i kø.

Vi synes, at for mange af alle de pragtfulde orgel-CD’er, der produceres i ind- og udland, dør en ynkelig glemselsdød eller i det mindste ikke kommer til vort kendskab. Derfor vil vi meget gerne anmelde dem, så vi opfordrer hermed alle til at sende deres CD’er til os, og vi lover at omtale dem. Det kan ske på flg. postadresse:

Orgelforum.dk
v/ Lars Nørremark
Det Jyske Musikkonservatorium
Skovgaardsgade 2C
8000 Århus C

På lidt længere sigt vil vi, i det omfang vi kan få rettighederne til det, bringe et stort antal af disse CD’er til gratis download, ligesom vi iler med at linke til IHORC, verdens førende site for historiske orgelindspilninger - http://www.ihorc.com/ .

Velkommen!
På redaktionsgruppens vegne
Ulrik Spang-Hanssen