søndag den 31. oktober 2010

Prof. Ulrik Spang-Hanssen - 40 års orgeludvikling

Prof. Ulrik Spang-Hanssen

40 års orgeludvikling - med udblik til udlandet og indblik i indlandet


Den efterfølgende tekst er en efterbehandlet version af et foredrag, der skulle have været holdt i Skt. Johannes Kirke i Herning i anledning af Det Danske Orgelselskabs 40 års jubilæum. Det blev det ikke, hvilket skyldtes at der slet ikke var tilmeldte nok til, at DDO mente, at det var forsvarligt at afvikle arrangementet. Det kan i sig selv vække nogen bekymring, at man i et land, hvor de ikke færre end 3 (tre) kirkemusikerforeninger kan mønstre et efter landets størrelse meget betydeligt medlemstal, ikke kan samle fornøden tilslutning til et arrangement, der handler specielt om vores allesammens hovedinstrument, orglet. Det kunne forlede en til at tro, at de danske kirkemusikere fortrinsvis interesserer sig for nye overenskomster, pointberegning til børnekoret, og ledsagesatser, og at den rent orgelfaglige interesse fortrinsvis er et anliggende for orgelbyggerierne og konservatoriernes orgelfaggrupper, som jeg skriver nedenfor. DDO er ganske vist også nævnt, men kunne synes at være en ikke helt lebendig organisation i øjeblikket.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar